سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یارمهربان
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

سخنان بزرگان در مورد مهربانی

 

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی.((افلاطون))

 

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامعه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.((جورج واشنگتن))بدگمانی و بدبینی پرده ایست که میان ما و دیگران کشیده می شود و هیچ وقت نمی گذارد رشته دوستی خود را با آنها محکم ساخته و از نعمت وفا و محبت بهره مند شویم.((لرد آویبوری))با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.((؟))تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن؛ زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد.((سقراط))شادی حقیقی از آن کسانی است که قلبی مالامال از محبت دارند.((؟))شش راه برای جلب محبت مردم :1- صمیمانه نسبت به غیر، علاقه مند باشید. 2- تبسمی بر لب داشته باشید. 3- به یاد بیاورید که نام هر کس برای او شیرین ترین و مهمترین لغت قاموسهاست.4- شنیدن را بیاموزید، طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید.6- صمیمانه و صادقانه اهمیت او را برا ی خودش آشکار سازید.((دیل کارنگی))اگر با مطلبی مخالف هستید، چنان به نرمی و مهربانی آن را رد کنید که گوینده ناراحت نشود.((جان کایزل))اگر ما به دنبال سعادت و خوشبختی هستیم باید از فکر کردن درباره حق شناسی یا حق ناشناسی خودداری کنیم و محبت و خوبی را تنها برای شادی درون انجام دهیم.((دیل کارنگی))اشخاص شریف و درد کشیده ای وجود دارند که با کمترین مهربانی قادرند رنج و درد خود را با شکیبایی تحمل کنند.((بودلر))

محبت خرجی ندارد، در حالی که همه چیز را خریداری می کند.((شامفور))آن کس که به دیگری خدمت می کند، اگر نخواهد خود را پست و خسیس نشان دهد، باید یکباره آن را از یاد ببرد. محبتی را که در حق کسی شده به یاد او آوردن و درباره آن سخن گفتن، چندان تفاوتی با سرزنش کردن ندارد.((دموستن))هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم مثل این بوده است که دست خداوند عالم را بر شانه خویش احساس کرده ام.((چارلز مورگان))به دوستانت خوبی کن، محبت شان نسبت به تو بیشتر می شود و به دشمنان خوبی کن تا دوست شوند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))مردم گمان می کنند تنها دوستی اشخاص بزرگ و معروف برایشان ثمر بخش است، در حال که اشخاص حقیر هم به نوبه خود می توانند برای ما ثمر بخش باشند و افق حیاتمان را با نور و محبت روشن کنند.((لردآویبوری))نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم که آشکارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟))لطف زن مانند ماسه خطرناک است.((ویکتور هوگو))چیزی که در زن مرا تسخیر می کند مهربانی اوست، نه روی زیبایش؛ من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربانتر باشد.((ویلیام شکسپیر))

زن کودکی است که با اندک تبسم، خندان و با کمترین بی مهری، گریان می شود.((هرود))از این امر به خود نبالید که دوستی به شما اجازه می دهد حرفهای ناپسند به دوستان صمیمی خود بگویید. هر چه روابط شما با کسی نزدیکتر باشد، متانت، احترام و مهربانی بیشتری ضرورت پیدا می کند.((هولمس))

باید ترسید؛ آنگاه که مستبدان مهربان می شوند.((ویلیام شکسپیر))یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.((کاترین پاندر))

زندگی، چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست.((مارک تواین))راز شادی در مهر ورزیدن است.((جی دونالد والتر))بخت اگر یار باشد، شاید مردی چند صباحی بر جهان فرمان براند، اما به لطف عشق، او می تواند فرمانروای جاودان باشد.((لائوتسه))

تنها آن زمان که انسانی رشد یافته، پخته، هوشیار و آگاه شوی خواهی توانست به مردم خدمت کنی. بلی تنها در چنین حالتی می توانی خدمت کنی، چون چیزی داری که می توانی تقسیم کنی : عشق و مهربانی. چیزی داری که یاری رسان است : درک و خرد.((اشو))

این همه بر خود سخت مگیر، کمی بیشتر مهربان باش، کمی بیشتر عشق بورز.((اشو))... ما پزشکان زمانی که با انسانهای فقیر و بیمار سر و کار پیدا می کنیم، انسانی را می بینیم که نقابی بر چهره ندارد و ضعیف و آسیب پذیر است. در اینجاست که باید قلبی رئوف و مهربان داشته باشیم که مبادا همنوعان خود را خوار و حقیر شماریم.((ویلیام اوسلر))احسان کننده خود را تملق می گوید.((بودا))

با تغییر الگوهای فکری می توان احساس و عاطفه را تغییر داد.((جان ماکسول))همیشه با دانشجویانی که الف و ب می گیرند مهربان باش؛ شاید یک روز یکی از آنها استاد شود و به دانشگاه برگردد. با دانشجویان جیمی هم مهربان باش؛ شاید یک روز یکی از آنها برگردد و یک آزمایشگاه دو میلیون دلاری برای دانشگاه بسازد!((رئیس وقت دانشگاه بیل))

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می کنید.((بنجامین فرانکلین))چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی کرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن کسی است که در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ کند.((رالف والدو امرسون))به آدم اعتماد کنند، بهتر از آن است که به آدم محبت کنند.((جرج مک دونالد))

اگر برای کسی که نتواند لطف شما را جبران کند کاری انجام ندهید، امروز را زندگی نکرده اید.((جان بونیان))

نعمتی پرارزش تر از این برای یک جوان وجود ندارد که مورد محبت فردی شریف قرار گیرد و برای یک مرد نیز نعمتی بالاتر از عشق به معشوق وجود ندارد.((افلاطون))

این لطف عشق است که کار عاشق را پسندیده می نمایاند.((افلاطون))

دوستدار خوی و خصال نیک و فرخنده همیشه بر میثاق محبت و عشق استوار می ماند. زیرا با مراعات انتظام و انسجام، دل به چیزی داده است که برای همیشه لایتغیر و بادوام خواهد ماند.((افلاطون))

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.((افلاطون))

ای مهر مادری که مقدس ترین محبتها هستی، زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است.((وباهاروف))

اگر از دوست خود جدا شدی، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی؛ زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد.((جبران خلیل جبران))

دیوِ کین و دیوِ سخن چینی گزنده است. سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید. گفتارش همیشه بی فروغ است. [ افراد ] دو رو و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند.((بزرگمهر))

خدا هرگز وعده آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز و قلب همیشه رها از رنجها را نداده است، بلکه او وعده عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.((ناشناس))

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد.((بزرگمهر))

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.((گوته))

مگر نه این است که هرگاه دلی پر از مهر و صفا رنج می برد تا شما را شادمان کند و چون شمع می سوزد تا راه شما را روشن نماید، فریاد می زنید: "برای این دیوانه زنجیر بیاورید."((گوته))

اقبال، در خانه ات را بکوفت و تو غافلانه در به رویش نگشودی. اما نگران مباش، فرشته ی اقبال دلی مهربان دارد و باز هم در خانه ات را خواهد کوفت.((گوته))

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.((برتراند راسل))

چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند. آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند.((ارد بزرگ))آن که کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است. از هر تعلق و دلبستگی به دور است و به هر موجودی مهر می ورزد؛ او به سوی من می آید.((باگاواد گتیا))دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند، مگر برای توطئه بر ضد زن سوم.((آلفونس کار))

شادمانی در خانه ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد.((شکسیپر))

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.((چارلی چاپلین))

من می خواهم بدانم (خدا) چگونه این جهان را آفریده است. علاقه ای به این یا آن پدیده ندارم. در (طیف) این یا آن عنصر لطفی نمی بینم. من می خواهم اندیشه های ( او ) را بدانم؛ مابقی، جزییات است.((آلبرت انیشتین))

محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد.((مادر ترزا))

اگر دعا کنیم، ایمان خواهیم داشت، اگر ایمان داشته باشیم، محبت خواهیم نمود و اگر محبت کنیم، خدمت نیز خواهیم کرد.((مادر ترزا))

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.((کنفوسیوس))

ممکن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.((مادر ترزا))

زمانی که ظرفی را قطره قطره پر می کنی ، سرانجام قطره ای وجود دارد که ظرف را لبریز می سازد؛ به همین گونه در رشته ی محبت نیز بخشی وجود دارد که در نهایت، قلب را لبریز می کند.((جیمز بوسول))

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم، آرزوی من است.((کنفوسیوس))

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی دهند، به آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.((سیسرو))

دوست داشتن، رحمت است؛ مورد محبت قرار گرفتن، خوشبختی است.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

دوست من، گذشته ها کتابی مهر و موم شده است.((گوته))

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاک))

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.((جکسون براون))دوام ازدواج یک قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.((مثل اسکاتلندی))

وقتی در برابر کسی که مهربان، مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم، بسیار دشوار است که همه ی حرفهایش را دروغ تصور کنیم و درستی و راستی در او نبینیم.((میلان کوندرا))

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما با دیگران تا چه حدی از احساسات ما، عشق ما، فقدان عشق ما، لطف و مهربانی ما و یا از کینه و نفرت ما سرچشمه می گیرد و تا چه حد از قدرت و ضعف ما در میان افراد تاثیر می پذیرد.((میلان کوندرا))سبب هر کار بزرگی زن است؛ زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود.((لامارتین))

زن، کانون پر نور خانواده، مرکز مهر، نماینده ی عشق، نمایانگر پاکی، نمونه ی محبت و دوستی و چشمه ی بخشش است.((اقبال لاهوری))

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم.((لودویگ وان بتهوون))

هر انسان یک جزیره است در میان دریای عشق و محبت که انسانها را بهم می پیوندد.((أوسه ریتر ایویدسن))

بر این باورم که سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص می کند و بس.((ویلیام شکسپیر))

محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد، زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست.((سمنون محب))با زمین مهربان باش.((دالای لاما))از محبت هدر رفته سخن مگو، محبت چیزی نیست که هدر رود.((لانگ فلو))

از آن در شگفتم که در سینه دلی دارند و می پندارند که آسایش و سعادت بشر جز مهر و صفا راه دیگری هم دارد.((ویکتور هوگو))موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار، پشتکار و بیان روشن عشق و محبت ژرف قلبی است.((آنتونی رابینز))

محبت در ازدواج از احترام ایجاد می گردد.((فرانسوا فنلون))

کودک، دانش به چوب آموزد نه به مهربانی.((عنصرالمعالی))بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.((فرانسوا ولتر))

هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.((فلورانس اسکاول شین))

کتاب خوب به منزله ی بهترین دوست و مونس انسان است. اخلاق و صفات کتاب مانند انسان تغییرپذیر نیست و هرچه از اول بوده است همیشه هم به همان حال باقی خواهد ماند. کتاب از تمام دوستان انسان ثابت قدم تر، باوفاتر و صبورتر است و هرگز در ایام بدبختی و محنت به انسان پشت نمی کند. برعکس آغوش مهربان و رأفت آن برای استقبال همیشگی گشوده است. در دوره جوانی انسان را سرگرم و مشغول می سازد و در روزگار پیری و شکستگی تسلیت و دلداری می دهد.((ساموئل اسمایلز))

فقر در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانه ای است که مهربانی در آنجا حکومت می کند.((ویلیام شکسپیر))

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا کشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید که به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.((برتراند راسل))

ادب، چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست.((فرانسوا ولتر))

هرگاه بهترین کار را برای دنیا انجام دهید، دنیا این لطف شما را جبران خواهد کرد.((جکسون براون))

محبت برتر از عقل است و بنیاد دانش و یقین در روشنی قلب است.((بلز پاسکال))یادگار نفرت نیرومندتر از یادگار محبت است.((هوبل))

به یکدیگر مهر بورزید، اما از مهر، بند نسازید.((جبران خلیل جبران))امتحان نهایی دین، دینداری نیست، محبت است.((دارموند))اگر محبت می خواهید، بیاموزید که محبت کنید.((دیپاک چوپرا))همه ی عواطف نیرو بخش، حالت هایی از بیان عشق و محبت هستند.((آنتونی رابینز))

کسی که روحش از مهر و محبت سرشار باشد، از دیگران جز محبت و وفا نمی بیند.((لرد آویبوری))

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آن را در پیاله ی کوچک کلام نمی کنند؛ به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون آرام گیرد.((جبران خلیل جبران))

شادی در خانه ای هست که مهر و محبت در آن خانه باشد.((کریستوفر مارلو))مشتری مهمترین بازدیدکننده در محدوده ی ماست. او به کار ما وابسته نیست، ما به کار او وابسته هستیم. او مزاحم کار ما نیست، هدف کار ماست. او بیگانه در کار ما نیست، بلکه بخشی از کار ماست. با انجام کار او، لطفی در حق او نمی کنیم؛ اوست که با فراهم آوردن این فرصت به ما لطف می کند.((ماهاتما گاندی))

زمانی که خداوند ما را خلق می کرد، تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود.((دکارت))ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شوند.((ویکتور هوگو)) 


[ یکشنبه 92/2/29 ] [ 11:36 عصر ] [ شهریارآزادی ] [ نظرات () ]
          

.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 12
بازدید دیروز: 13
کل بازدیدها: 100554